Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

"Απὸ μηχανῆς Λαός"

Τό 2008 ή Ισλανδία κατέρρευσε οικονομικά, ουχί όμως σέ φρόνημα. Τ'
"ανεξάρτητα" ΜΜΕ σέ ημηρεσία βάση έδειχναν τήν οικονομική κατάρρευση τής
χώρας καί τίς προσφορές γιά τήν διάσωση της, τών "φιλανθρωπικών" πιστωτικών
ιδρυμάτων τής Βρεταννίας, τής Ολλανδίας καί φυσικά τού "φιλοπτώχου" ΔΝΤ.
Τό 2003 ή Ισλανδία φιλελευθεροποιείται, ιδιωτικοποιώντας τίς τραπεζές της
καί μέσα σέ πέντε χρόνια πτωχεύει.Ή κυβερνητική εξουσία δεχόμενη τίς
απάνθρωπες πιέσεις τών τραπεζιτικών τοκογλύφων δέχεται τό σχέδιο
διάσωσης.Ό Πρόεδρος Γκρίμσον αναφέρει: «Μας έλεγαν αν δεν δεχθούμε τους
όρους τους, θα γίνουμε η Κούβα του Βορρά. Ναι, αλλά αν συμφωνούσαμε θα
γινόμασταν η Αϊτή του Βορρά».
Ό υπερήφανος όμως κι Ελεύθερος Λαός τής χώρας μίλησε μέ τόν τρόπο πού οι
Λαοί αλλάζουν τήν ιστορία τους. Πήραν τήν κατάσταση στά χέρια τους, βγήκαν
όλοι στούς δρόμους, παρέλυσαν τό καθεστώς καί απαίτησαν Δημοψήφισμα. Στό
Δημοψήφισμα πού πραγματοποιήθηκε τόν Μάρτιο τού 2010, τό 93% των Ισλανδών
ψήφισαν κατά τής πληρωμής των χρεών.Τό οικονομικό κατεστημένο έπεσε νά
καταπιεί τούς απείθαρχους Ισλανδούς μέ κινήσεις παραδειγματικής
καταστολής. Οί τραπεζίτες πού οδήγησαν τήν χώρα στήν οικονομική καταστροφή
δραπέτευσαν, ζητώντας καταφύγιο στούς πάτρωνές τους. Οί Ισλανδοί όχι μόνο
δέν πτοήθησαν, αλλά εξέλεξαν 25 άτομα μεταξύ 522 ενήλικων, οι οποίοι δεν
ανήκαν σε κανένα από τα πολιτικά κόμματα τού διεφθαρμένου συστήματος μ'
εντολή νά συντάξουν νέο Σύνταγμα πού θά προφύλασε τήν χώρα από την
καταπίεση της Διεθνής οικονομίας και των εικονικών νομισμάτων. Τό νέο
Σύνταγμα καταρτίστηκε μέσα από τήν ενεργή συμμετοχή των πολιτών, πού μέσω
διαδικτύου συνέβαλαν όλοι στήν συνταξή του. Άς αφήσουμε όμως τόν Ισλανδό
Πρόεδρο νά μάς πεί γιά τό τί τελικά έγινε στή χώρα τού Βορρά που
επισκέφτηκε ο Πυθέας ο Μασσαλιώτης στο θρυλικό του ταξίδι τον 4ο αιώνα
π.κ.χ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: